Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

    Το εργαστήριο μας λειτουργεί από το 2002 σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με καταρτισμένους τεχνολόγους - συνεργάτες, στον τομέα της οδοντοπροσθετικής τεχνολογίας με ιδέες και λύσεις για κάθε απλό ή πολυσύνθετο προσθετικό περιστατικό.
   Στόχος μας είναι μια καλή και σωστή συνεργασίαμε πολύπλευρες και απόδεκτες λύσεις.